1991 m. laureatai

Julija Platūkienė

audėja Juozas Smilinskas

muzikos mokytojas ekspertasVytautas Ledas

dailininkas, keramikasHenrikas Rimkus

Kultūros paveldo inspekcijos vyr. inspektorius  Zenonas Bulgakovas

fotografas

Iš fotografo Z. Bulgakovo archyvo