PASLAUGOS

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS

PRAŠYMŲ FORMOS
KS1 - Leidimų organizuoti renginį išdavimas
KS2 - Konsultacijų ir informacijos teikimas kultūros klausimais

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas:

- fiziniam asmeniui ( DOC PDF),

- fizinio asmens atstovui ( DOC PDF),

- juridiniam asmeniui ( DOC PDF).